روزانه مشتریان زیادی با وانیا تماس می گیرند و ضمن سفارش پروژه ی طراحی وب سایت در خصوص بهینه سازی وب سایت نیز سوال می پرسند و لیست هزینه ها را جویا می شوند. اولین جمله ای که به همه ی مشتریان می گوییم این است : ما کارهای اولیه را رایگان انجام می دهیم و لیستی به شما می دهیم تا خودتان این وظیفه را بر عهده بگیرید ، بدون صرف هزینه. اما این نکات چه چیز هایی هستند!

1 - کلمات کلیدی اصلی را دسته بندی کنید و رتبه دهید
2- کلمات کلیدی اصلی بیشتر از 5 مورد نشود
3 - کلمات کلیدی اصلی حداقل دو سیلاب و حداکثر 4 سیلاب باشد
4 - تنها یک کلمه ی کلیدی اصلی تک سیلاب باشد
5 - در تیتر مطالب در صورت امکان از کلمات کلیدی استفاده شود
6 - در پاراگراف اول حتماً از کلمه ی کلیدی -ه استفاده شده در تیتر استفاده شود

بهینه سازی مقاله


7 - کلمات کلیدی در متن بیشتر از 10 بار تکرار نشود ( البته با توجه به اندازه ی متن یک صفحه ی آ4 می باشد. خودتان متناسب با متن کم و زیاد کنید )
8 - کلمات کلیدی در متن بیشتر از سه بار بولد و رنگی نشود ( البته با توجه به اندازه ی متن یک صفحه ی آ4 می باشد. خودتان متناسب با متن کم و زیاد کنید )
9 - حتماً در هر متن به محتوای معتبر خارجی لینک داده شود
10 - حتماً در هر متن به صفحات داخلی خودتان لینک داده شود.
11 - از عکس در متن استفاده کنید
12 - ALT حداقل یک عکس دقیقاً عین تیتر باشد
13 - حتماً از یک ( نه بیشتر ) تگ H1 در متن استفاده کنید
14 - حتماً از یک یا دو تگ H2 در متن استفاده کنید
15 - سعی کنید نوشتار محتوا خیلی ادبیاتی و یا خیلی عامیانه نباشد. میانه روی کنید

اگر دوست داشتید به اشتراگ بگزارید