ایمیل
admin [at] VaniaIT.Com
امور مشتریان
پرتال کاربران - CRM
تلفن
9122830795(98+)
طراحی وب سایت

مشتری مداری به زبان ساده در فروشگاه ها - قسمت اول


مواردی که غالبا باعث نارضایتی مشتریان یک «فروشگاه» می شود را در زیر برایتان لیست می کنیم. البته حتماً نباید یک فروشگاه واقعی و دارای آدرس پستی باشد بلکه یک فروشگاه اینترنتی نیز می بایست مشتری مدار باشد:

الف: فضای داخلی فروشگاه
1-  موزیک با صدای بلند پخش شود.
2-  موزیک نامناسب پخش شود.
3-  هوای فروشگاه، بیش از حد گرم یا سرد یا خفه باشد.
4-  نور فروشگاه بسیار زیاد یا بسیار کم باشد.
5-  برخی از کالاها قیمت نداشته باشد.
6-  قیمت یک کالا، گرانتر از نمونه کاملا مشابه آن در یک فروشگاه دیگر باشد.
7-  قفسه ها نامرتب باشد و فروشگاه نامنظم به نظر برسد.
8-  تنوع کالاها کم باشد و کالاهایی که از نظر مشتری مهم هستند در فروشگاه وجود نداشته باشند.
9-  صندوقدار پول خرد نداشته باشد.
10-  دستگاه کارتخوان وجود نداشته باشد یا خراب باشد.
11-  تعداد صندوقدارها متناسب با تعداد مشتری ها نباشد و صف تشکیل شود.
12-  رول کاغذ دستگاه کارتخوان تمام شده باشد و به مشتری رسید ندهند.
13-  امکان صدور فاکتور رسمی وجود نداشته باشد
14-  هیچ راه مشخصی برای بیان شکایت و یا انتقاد وجود نداشته باشد.
15-  ساعت کار فروشگاه پایان رسیده باشد و مشتری از این مساله بی اطلاع باشد و با برخورد بد کارکنان مواجه شود.
16-  امکانات لازم برای کادوکردن وجود نداشته باشد.
17-  کالایی که می خریم، جعبه داشته باشد اما جعبه اش گم شده باشد.
18-  برای پیدا کردن بخش های مختلف یک فروشگاه بزرگ، تابلوهای راهنما وجود نداشته باشد و مشتری مجبور شود از کارکنان سوال کند.
19-  در محیط فروشگاه، تلویزیون روشن باشد و حواس فروشنده به برنامه تلویزیون باشد.
20-  امکانات لازم برای تست کالا وجود نداشته باشد (مثلا امکان پرو لباس، یا برگه یادداشت برای تست خودکار).
21-  ساعت کاری فروشگاه مشخص نباشد. (مثلا وقتی موقع ظهر، فروشگاه بسته شده و معلوم نباشد تا کی باید صبر کرد).