ایمیل
admin [at] VaniaIT.Com
امور مشتریان
پرتال کاربران - CRM
تلفن
9122830795(98+)
طراحی وب سایت

رهبران مؤثر


رهبران مؤثر بر آینده متمرکز هستند

به طور کلی، رهبرانی که چه امروز چه در آینده مؤثرند، آموخته اند که چگونه:

-متمرکز بر آینده باشند.آنان چشم اندازی را می سازند، آن را با فصاحت به گروه خود می گویند، و به آن میچسبند.آنان می دانند که چگونه واحد یا سازمانشان در تصویر بزرگ تر جای می گیرد، آنان وظایف کوتاه مدت را طبق اولویتهای بلند مدت سازماندهی می کنند.

-با ابهام به راحتی کنار بیایند.آنان مایل اند که خطرات حساب شده ای را برگزینند،می توانند سطح معینی از نا آرامی و کشمکش را اداره کنند، و زمانی که اطلاعات جدیدی به دست می آورند،تمایل پیدا می کنند نظر خود را تغییر دهند.

-پایدار باشند.آنان در دنبال کردن یک هدف یا چشم انداز، می توانند علی رغم موانع،یک تصمیم مثبت و متمرکز شده را حفظ کنند.

-ارتباط گران فوق العاده خوبی باشند.آنان می دانند که چگونه روشن بنویسند ، خوب گوش فرا دهند، جلسات را اداره کنند،ارائه ها را ترتیب دهند،مذاکره کنند،و در حضور جمع صحبت کنند.

-از نظر سیاسی زرنگ باشند.آنان یک حس ناب از ساختار قدرت سازمان خود کسب کرده اند، به نگرانیهای قدرتمندترین گروههای سازمان خود به دقت گوش می دهند، و میدانند که برای حمایت و منابعی که نیاز دارند به کجا مراجعه کنند.

-متعادل باشند.آنان می دانند که در بحبوحه ی  تلاطم و سردرگمی،چگونه آرام باقی بمانند.

-خودآگاه باشند.آنان خود را آنقدر میشناسند که بدانند الگوهای رفتاری خودشان چگونه بر دیگران تأثیر می گذارند.

-مراقب باشند.آنان توانایی نشان داده شده ای در یکدلی با نیاز ها،نگرانیها،و هدفهای حرفه ای افراد دیگر دارند.

-بذله گو باشند.زمانی که وضعیت ایجاب کند،می دانند که چگونه اندکی شور و نشاط برای تخفیف تنش به درون گروه تزریق کنند.