ایمیل
admin [at] VaniaIT.Com
امور مشتریان
پرتال کاربران - CRM
تلفن
9122830795(98+)
طراحی وب سایت

سبک رهبری


سبک رهبری خود را مطابق با نیاز های افرادتان اختیار کنید

اعضای گروه شما تواناییها ، نیاز ها و استعداد رشد مختلفی خواهند داشت.در سرو کار یافتن با انان،انعطاف پذیر  بمانید،بکوشید به آنان به شیوه هایی پاسخ دهید که به نیاز ها و علائق معینشان بپردازید.

  • به کسانیکه صرفا در حال یادگیری یک مهارت جدیدند،راه را نشان دهید.آنان  به دستورالعملهای بسیار خاص و بازخورد مستمر نیاز دارند.
  • از کسانیکه در حال یادگیری مهارتها هستند،اما هنوز تجربه اندوزی می کنند،حمایت کنید.آنان به هدایت نیاز دارند،اما به آزادی عمل نیز محتاج اند تا برخی از اشتباهات را مرتکب شوند و آنان را ترغیب کنید که به کار خود ادامه دهند.
  • کسانیکه را ممکن است کاملا صاحب صلاحیت ، اما شاید فاقد اعتماد به نفس باشند ، ترغیب کنید.از تقویت مثبت برای کمک به آنان استفاده کنید، تا به ایشان کمک شود که تواناییهای در حال گسترش خود را بشناسند.
  • به کسانیکه کاملا دارای انگیزه شده اند، و با تجربه اند تفویض اختیار کنید.فقط اختیار کارهایی را که برای خودتان نامطلوب اند،واگذار نکنید.معلوم کنید که تخصص یا تجربه ی شخصی چه کسی مناسب با یک مآموریت "شاق" است،سپس به آن فرد آزادی عمل و حمایتی را که برای موفقیت به آن نیاز دارد ، اعطا کنید.