پیش به سوی موفقیت


فروشی واقعا موفقیت آمیز است که در آن هر دو طرف سود ببرند.فروشندگان قابل در معاملات به مشتریان خود نفع می رسانند و فروشندگان ناقابل با مشتریان خود بد معامله می کنند. مشتریانی که از خرید خود احساس رضایت کنند بار دیگر نیز برای خرید مراجعه خواهند کرد.

برد دو جانبه در فروش

برای فروشندگان،برد فقط در فروش نیست بلکه یک فروش واقعاَ موفقیت آمیز شامل موارد زیر است:
 -جلب رضایت مشتری
-کسب سود خوب برای شرکت

میزان رضایت طرفین از معامله بستگی به قیمت پیشنهاد شده و بهای پرداخت شده دارد.معمولا میزان عملکرد فروشندگان فقط از روی حجم فروش آنها محاسبه می شود که این روش محاسبه بسیار آسان است ولی میتواند تصویر بسیار اشتباهی از فروش نیز ارائه دهد.به عنوان مثال یک فروشنده ممکن است در قبال فروش کالا،تخفیف یا شرایطی را پیشنهاد دهد که در نهایت معامله را پر ضررکند.

برد یک جانبه در فروش

فروشنده ای که فقط منافع  حاصل از فروش را در نطر می گیرد و به منافع مشتری توجه نمی کند در نهایت نمیتواند با مشتریان خود همکاری دراز مدت داشته باشد.

برد دو جانبه در فروش

ایده آل ترین فروش،فروشی است که در آن رضایت مشتری جلب شده باشد و فروشنده از حمایت مدیریت فروش برخوردار باشد تا رابطه بین فروشنده و خریدار ادامه پیدا کند. 

اگر دوست داشتید به اشتراگ بگزارید