تیتر پروژه
  • نوع پروژه : Programming , web , illustration
  • نام مشتری : صندوق ضمانت سرمایه گذاری وزارت تعاون
  • تاریخ انجام پروژه : 1396/03/10
  • امکانات : .Net , MVC , CSS , JQuery

طراحی و برنامه نویسی اختصاصی وب سایت رتبه بندی تعاونی ها با رویکرد توانمند سازی، سامانه ای است با ماهیت رتبه بندی، حمایتی و هدایتگری که با مشارکت کارآفرینان و خبرگان و صاحب نظران در حوزه تعاون، اهداف خود را در جهت اولا رتبه بندی تعاونی ها و دوما تعالی آنها دنبال می کند

برنامه نویسی اختصاصی این وب سایت به دلیل فورس بودن در مدت 4 روز کاری انجام پذیرفت و رضایت 100% مشتری را در بر داشت. وب سایت حاضر نسخه 1 از این سامانه می باشد و قرار است فاز دوم آن در ماه های آینده به بهره برداری برسد.

WebSite : http://rankcigf.ir/

طراحی و برنامه نویسی اختصاصی وبسایت وزارت تعاون
تکنولوژِی های به کار رفته
.Net , MVC , CSS , JQuery