مفهوم مذاکره

مذاکره زمانی معنا دارد که یک فرد آنچه را که مورد نیاز شما است در اختیار دارد و شما نیز حاضرید برای بدست آوردن آن چانه زنی کنید و بالعکس. مذاکره فرایندی ست که تقریبا همه روزه وهمه جا بین افراد انجام می شود.

درک اصول

مذاکره موفقیت آمیز یعنی تلاش برای بدست آوردن راه حلی که مورد قبول و توافق هر دو طرف باشد. این کار حتما نباید برنده و بازنده ای در پی داشته باشد.مذاکره فرایندی است که یا به یک نتیجه رضایت بخش برای هر دو طرف منتهی می شود یا شکست را برای هردو به دنبال خواهد داشت (یعنی یا یک برد دوطرفه یا یک باخت دوطرفه).
هنر مذاکره بر این اصل استوار است که طرفین بکوشند بین نتیجه دلخواه خود و نتیجه مورد نظر طرف مقابل نقطه مشترکی ایجاد کنند.برای رسیدن به این موقعیت شما باید آمادگی، هوشیاری و انعطاف پذیری لازم را داشته باشید.

شناسایی مهارت ها

مذاکره مهارتی است که همه می توانند آن را فرا بگیرند و همچنین پس از یادگیری نیز فرصت زیادی وجود دارد تا این مهارت را تمرین کنند.
مهارت های اصلی برای یک مذاکره موفقیت آمیز عبارتند از :

* توانایی توصیف مجموعه ای از اهداف و انعطاف پذیری نسبت به برخی از آنها
*توانایی کشف راه های متعدد
*توانایی کسب آمادگی لازم
*توانایی گوش دادن به دیگران و سوال کردن از آنها
*توانایی تشخیص اولویت ها

مهارت های فوق هم در زندگی روزمره و هم در مذاکرات به کار می روند.چنانچه برای فرا گیری این مهارت وقت کافی صرف کنید،می توانید علاوه بر چانه زنی سایر توانایی های خود را نیز ارتقا دهید

اگر دوست داشتید به اشتراگ بگزارید