تیتر پروژه
  • نوع پروژه : web , Seo
  • نام مشتری : دارالترجمه رسمی تهران
  • تاریخ انجام پروژه : 1400/12/05
  • امکانات : web,wordpress,content

طراحی و راه اندازی وب سایت دارالنترجمه رسمی تهران به دلیل فورس بودن پروژه در عرض ۴ روز کاری و در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ صورت گرفت. وب سایت قبلی این مجموعه متاسفانه توسط تیم طراح وب سایت قبلی از دسترس خارج شده بود و اعتبار این دارالترجمه با خطر مواجه شده بود. به همین علت تیم وانیا تصمی گرفت در مدت یک هفته تمامی فعالیت ها را با هماهنگی با دیگر مشتریان محترم به تعویق بیاندازد تا این وب سایت راه اندازی شود. تدوین کمپین تبلیغات گوگل نیز در همین زمان صورت پذیرفت تا این مشتری عزیز سریعتر به درآمد گذشته ی خود بازگردد . در آینده ای نزدیک نیز بر روی سئو این وب سایت فعالیت خواهیم نمود. همچنین محتوای اولیه وب سایت دارالترجمه رسمی تهران تماما توسط تیم تولید محتوای وانیا نوشته شده است.

در متن درباره ی ما وب سایت حاضر می خوانیم :‌

 

آدرس وب سایت : https://www.tehrantranslator.com

طراحی وب سایت دارالترجمه
تکنولوژِی های به کار رفته
web,wordpress,content